Tags: PIAGGIO

PIAGGIO VIỆT NAM RA MẮT PHIÊN BẢN GIỚI HẠN LIBERTY U23

PIAGGIO VIỆT NAM RA MẮT PHIÊN BẢN GIỚI HẠN LIBERTY U23

Hôm nay ngày 7/2/2018, Piaggio Việt Nam giới thiệu ra thị trường phiên bản Piaggio Liberty giới hạn U23 dành cho người hâm mộ bóng…

Bản tin

Thành viên VAMM