Thông báo chương trình triệu hồi để thay thế công tắc còi xe Suzuki UK110 Address

Kính gởi: Quý khách hàng đang sử dụng sản phẩm Suzuki UK110 Address,

Công ty TNHH Việt Nam Suzuki (VISUCO) chính thức thông báo thực hiện chương trình triệu hồi để thay thế công tắc còi xe Suzuki UK110 Address được sản xuất tại Công ty TNHH Việt Nam Suzuki (VISUCO).

Nguyên nhân của vấn đề trên là lớp mạ của tiếp điểm di động trong Công Tắc Còi sử dụng vật liệu không thích hợp. Việc sử dụng liên tục khi có nước hoặc bụi bẩn có thể dẫn đến ăn mòn bề mặt tiếp xúc của các tiếp điểm và sự dẫn truyền dòng điện giữa các tiếp điểm bị cản trở nên Công Tắc Còi không thể làm việc tốt.

Dựa vào tính chất của vấn đề trên, VISUCO đã quyết định thực hiện chiến dịch triệu hồi Công Tắc Còi trên thị trường.

Danh sách số khung thuộc diện phải triệu hồi:

Loại Dãy số khung
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLSCE47ENFV100001 RLSCE47ENFV100120
RLSCE47ENGV100121 RLSCE47ENGV101440
RLSCE47ENGV101443 RLSCE47ENGV101802
RLSCE47ENHV101803 RLSCE47ENHV102165
RLSCE47ENHV102168 RLSCE47ENHV102287
RLSCE47ENJV102288 RLSCE47ENJV102527
RLSCE47ENJV102530 RLSCE47ENJV102651
RLSCE47ENKV102652 RLSCE47ENKV102891
RLSCE47ENLV102899 RLSCE47ENLV102902
RLSCE47ENLV102910 RLSCE47ENLV102910
RLSCE47ENLV102912 RLSCE47ENLV102913
RLSCE47ENLV102916 RLSCE47ENLV102916
RLSCE47ENLV102919 RLSCE47ENLV102920
RLSCE47ENLV102923 RLSCE47ENLV102924
RLSCE47ENLV102928 RLSCE47ENLV102928
RLSCE47ENLV102930 RLSCE47ENLV102930
RLSCE47ENLV102932 RLSCE47ENLV102932
RLSCE47ENLV102936 RLSCE47ENLV102937
RLSCE47ENLV102942 RLSCE47ENLV102944
RLSCE47ENLV102946 RLSCE47ENLV102947
RLSCE47ENLV102955 RLSCE47ENLV102955
RLSCE47ENLV102957 RLSCE47ENLV102957
RLSCE47ENLV102964 RLSCE47ENLV102964
RLSCE47ENLV102968 RLSCE47ENLV102970
RLSCE47ENLV102972 RLSCE47ENLV102972
RLSCE47ENLV102975 RLSCE47ENLV102978
RLSCE47ENLV102980 RLSCE47ENLV102981
RLSCE47ENLV102983 RLSCE47ENLV102983
RLSCE47ENLV102988 RLSCE47ENLV102988
RLSCE47ENLV103005 RLSCE47ENLV103005

 

Quý khách hàng đang sử dụng xe Suzuki UK110 Address có số khung thuộc diện triệu hồi xin vui lòng liên hệ với đại lý Suzuki ủy quyền để được sửa chữa và thay thế công tắc còi. Việc sữa chữa này sẽ thực hiện miễn phí tiền công và tiền phụ tùng và thời gian hoàn thành là 0.5 giờ.

Nếu quý khách hàng không còn sở hữu chiếc xe này, vui lòng thông báo VISUCO hay đại lý ủy quyền của quý khách hàng thông tin chủ sở hữu đã thay đổi.

Việc triển khai chiến dịch triệu hồi này một lần nữa thể hiện trách nhiệm của Suzuki đối với sự an toàn của khách hàng, những người luôn yêu mến và tin dùng các sản phẩm Suzuki tại Việt Nam. Do đó, Việt Nam Suzuki rất mong nhận được sự cảm thông và hợp tác từ Quý khách hàng để chương trình triệu hồi có thể được triển khai nhanh chóng và đạt được kết quả tốt nhất.

Để có thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền của Suzuki hoặc gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí của Suzuki: 1800 6950.

Trân trọng kính chào.