Thông báo kết quả Vòng Đánh giá hồ sơ Giải thưởng Honda Y-E-S 2018

Văn phòng Quản lý Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Giải thưởng Honda Y-E-S) xin thông báo kết quả Vòng Đánh giá hồ sơ với danh sách 30 sinh viên xuất sắc sẽ bước vào vòng tiếp theo của Giải thưởng: Vòng Viết luận và Vòng Phỏng vấn.

Nhân dịp này, Văn phòng Quản lý Giải thưởng xin cảm ơn sự hợp tác của 10 trường Đại học liên kết, các phòng ban có liên quan trong việc mang thông tin về Giải thưởng đến với các bạn sinh viên cũng như hỗ trợ việc hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ của các bạn sinh viên.

Trong tháng 9 và 10 năm 2018, Văn phòng Quản lý Giải thưởng sẽ tổ chức Vòng Viết luận và Phỏng vấn cho 30 ứng viên được lựa chọn. Lịch trình cụ thể chúng tôi sẽ cập nhật trực tiếp tới các trường đại học liên kết và các bạn sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Sau đây là Danh sách 30 ứng viên sẽ đi tiếp vào các vòng tiếp theo

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Cô Dương Thị Thương Huyền

Văn phòng Quản lý Giải thưởng Honda Y-E-S

Phòng Hành Chính – Công ty Honda Việt Nam

Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3 868888 (Ext: 2126)

Email: sys_dtt_huyen@honda.com.vn/ hya@honda.com.vn