Hoạt động xã hội - VAMM Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam

Hoạt động xã hội

Trại hè bóng đá Yamaha 2015 tại Hà Nội đã chính thức bắt đầu

Trại hè bóng đá Yamaha 2015 tại Hà Nội đã chính thức bắt đầu

Trong hai ngày 8-9/5/2015, Trại hè bóng đá Yamaha 2015 cho lứa tuổi U6, U8 tại Hà Nội đã có buổi học đầu tiên tại…

Bản tin

Thành viên VAMM