Giới thiệu

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers; tên viết tắt: VAMM) được thành lập theo Quyết định số 996/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ngày 26/08/2013. Được đổi tên thành “Hiệp hội các nhà sản xuất xe 2 bánh Việt Nam” vào ngày 20/11/2020 mở rộng tầm hoạt động tới các sản phẩm xe 2 bánh khác đang hiện hữu trên thị trường như: xe đạp, xe điện…

Mục tiêu của hiệp hội là nơi kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối tới khách hàng một cách nhanh chóng, thông tin chính xác và tin cậy để khách hàng tham khảo. Ngoài các thông tin liên quan tới sản phẩm chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật các chương trình đồng hành cùng khách hàng của các nhà sản xuất như: chương trình xã hội, chương trình khuyến mãi…

Chương trình hoạt động năm 2020 tầm nhìn 2025

  1. Đổi tên và mở rộng kênh thông tin liên quan tới các sản phẩm xe 2 bánh khác đang hiện hữu trên thị thường bao gồm: Xe máy, xe đạp, xe điện 2 bánh…
  2. Trở thành kênh thông tin số 1 kết nối giữa các nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm xe 2 bánh tới khách hàng.
  3. Thúc đẩy các hoạt động hướng tới cuộc sống xanh, sạch, văn minh hạn chế các hoạt động của con người ảnh hưởng xấu tới môi trường nhằm xây dựng cuộc sống bền vững lấy môi trường làm trọng tâm phát triểm.

Chương trình hành động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ I (2013-2019) bao gồm:

1. Ổn định cơ cấu tổ chức: Xây dựng các quy chế, quy định; hoàn thiện cơ chế tổ chức; phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng quy mô với Hiệp hội phù hợp với luật pháp Việt Nam và điều lệ Hội.

2. Tuân thủ quy định quản lý nhà nước về Hiệp hội thông qua việc báo cáo tình hình hoạt động thường niên, hoàn thiện các thủ tục và đăng ký văn phòng đại diện.

3. Đầu mối liên lạc giữa chính phủ, cơ quan tổ chức trong và ngoài nước với các thành viên Hiệp hội: tổ chức họp báo về hoạt động thường niên; tiếp nhận và cung cấp thông tin liên quan đến ngành công nghiệp sản xuất  xe máy và phụ tùng xe máy; tổ chức trao đổi thông tin, quan điểm giữa các thành viên và các hiệp hội xe máy trên thế giới nhằm huy động nỗ lực chung để góp phần phát triển lành mạnh ngành công nghiệp Xe máy và phụ tùng xe máy Việt Nam phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

4. Đóng góp vào chương trình xây dựng luật chính sách của nhà nước bằng việc thu thập, phân tích và tổng hợp những kiến nghị đệ trình lên Nhà nước Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế để đóng góp vào các chính sách giúp phát triển ngành công nghiệp sản xuất xe máy; tiến hành nghiên cứu về công nghiệp xe máy, thị trường, tiêu chuẩn hóa kỹ thuật, an toàn, lái xe an toàn, môi trường, lao động, sở hữu công nghiệp và các vấn đề liên quan; thu thập ý kiến hội viên đóng góp vào dự thảo về chính sách liên quan đến hoạt động của Hiệp hội khi có yêu cầu như tư vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các vướng mắc trong hoạt động của hội viên Hiệp hội, đại diện cho hội viên Hiệp hội trong các quan hệ đối nội và đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Các hoạt động xúc tiến thương mại và hội nhập như tổ chức hội nghị, hội thảo; cử hội viên tham dự các cuộc họp với các chủ để liên quan; ủy quyền cho Ban chấp hành thiết lập và phát triển các mối quan hệ với tổ chức trong khu vực và thế giới có cùng lĩnh vực hoạt động.

Tài liệu hoạt động qua các năm

http://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/Sale_announcement_from_April_to_September_20141.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/Sale_announcement_from_April_to_September_2015.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/VAMM_Sales_Announcement_01.2017_final_-_E_.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/VAMM_Sales_Announcement_01.2018_final_-_E_.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/VAMM_Sales_Announcement_07.2017_-_E_final_.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/VAMM_Sales_Announcement_10.2017_-_E_final_.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/09/VAMM_Sales_Announcement_Q1.2018_final_-_E_1.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/10/VAMM-Sales-Announcement-Q2.2018-final_E.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/10/VAMM-Sales-Announcement-Q3.2018-final_E-1.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/10/VAMM-Sales-Announcement-Q3.2018-final_V-1.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/2015_Nghien-cuu-nguyen-nhan-Tai-nan-giao-thong-lien-quan-den-Tre-em-va-giai-phap-cho-TP.HCM_.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/2015_Road-traffic-accidents-involving-childen-and-Safety-improvement-measures-in-HCMC-1.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/2015_Traffic-accidents-and-measures-to-keep-safety-for-motorcycle-users-in-Thai-Nguyen-province-1.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/2016_Motorcycle-ownership-and-use-in-HCMC-1.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/2016_Nghien-cuu-giai-phap-cai-thien-An-toan-giao-thong-cho-hoc-sinh-THPT-Ha-Noi.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/2016_Nghien-cuu-ve-So-huu-va-Su-dung-xe-may-tai-TP.HCM_.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/2016_Study-on-Current-road-use-of-High-school-students-in-Hanoi-and-Suggestion-of-countermeasures-1.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/2017_Current-Future-Roles-of-Motorcycle-in-Vietnam-1.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/2017_Nghien-cuu-Vai-tro-cua-Xe-may-trong-hien-tai-va-tuong-lai-o-Viet-Nam.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/11/Nghien-cuu-Nguyen-nhan-tai-nan-giao-thong-xe-may-va-cac-giai-phap-%C4%91am-bao-ATGT-xe-may-o-ThaiNguyen.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/12/Danh-s%C3%A1ch-30-%C3%BD-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-Nh%C3%B3m-1-3-v%C3%A0o-V%C3%B2ng-2-Th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-m%C3%B4-h%C3%ACnh.pdfhttp://vamm.org.vn/wp-content/uploads/2018/12/Danh-s%C3%A1ch-30-%C3%BD-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-Nh%C3%B3m-4-5-v%C3%A0o-V%C3%B2ng-2-Th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-m%C3%B4-h%C3%ACnh.pdf